K-fors utbygge på g… Kul…

joråsåatte

Här är länk till nu gällande plan, med 90 meters avstånd till husen (inkl prickmark) och max byggnadshöjd 8 meter. :O :O :O

Den vackra bokskogen.
Nyckelbiotop enligt skogsstyrelsen. Men Mariestads kommun vill gå fram med motorsågen bara….