K-fors utbygge på g… Kul…

joråsåatte

Info finns på https://mariestad.se/gärdet4:2

Förslag på ny detaljplan (I den gamla så är det prickmark runt bebyggelsen + max byggnadshöjd 8 meter) se länk nedan till befintlig plan.

Måste bara lägga upp utdrag från ”Mariestad Vision 2030” också….. Vilket hån!

Nu har det kommit ny info, i den reviderade miljögrejjen. Tydligen ska vi få en vacker 5,5m bullervall nu. Satan i helvete också.

.